Wat wij bieden

De 4 Your Care zorggroep ondersteunt haar bewoners middels trajecten van intensief beschermd, intensief begeleid en intensief beschut wonen. Daarnaast is het ook mogelijk om ambulante trajecten aan te bieden.

De begeleiding en ondersteuning is gericht op mensen die te maken hebben met multi- problematiek. 4 Your Care biedt een veilige woonomgeving en werkt samen met haar bewoners aan een zelfstandig bestaan.

 


Onze kerntaken

 • 24-uurs opvang en begeleiding inclusief slaapdienst 
 • Wonen in een studio met eigen faciliteiten
 • Intensieve begeleiding en ondersteuning op maat
 • Ondersteuning bij het vinden en behouden van dagbesteding of werk
 • Vergroten van de sociale vaardigheden en het opbouwen van een positief netwerk
 • Vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid 

 


Voor wie

Heb je begeleiding en ondersteuning nodig én een vorm van huisvesting? Dan past beschermd of begeleid wonen bij ons wellicht.

 

Welke vormen van wonen bieden jullie, wat zijn de voorwaarden en hoe zit het met plaatsing?

De 4 Your Care zorggroep biedt zowel trajecten van beschermd als begeleid wonen aan. Daarnaast zijn er ook ambulante trajecten mogelijk.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de 4 Your Care zorggroep?
Je kunt bij ons komen wonen als je een indicatie Jeugdwet hebt, een WLZ indicatie of een justitiële titel hebt.


Locaties

4 Your Care Andelst

Voor vrouwen die in de problemen zijn geraakt en op zoek zijn naar onderdak en begeleiding.

Wij richten ons op vrouwen en moeders die:

 • psychische klachten hebben
 • te maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld
 • een detentieverleden hebben 
 • een verslavingsverleden hebben 
 • licht verstandelijk beperkt zijn
 • hun huis zijn uitgezet
 • opvang nodig hebben tijdens een crisissituatie

4 Your Care Bosweg

Richt zich binnen het beschermd wonen op de persoonlijke begeleiding van volwassenen met complexe problematiek, mensen met psychische problemen en mensen met een verslavings- danwel detentieverleden. We zijn er juist voor mensen met meervoudige problemen die moeilijk bij andere instellingen een plaats kunnen vinden. We vinden dat iedereen een tweede of derde kans verdient.

4 Your Care Jansplein

Biedt begeleid wonen en ambulante begeleiding aan jong volwassenen en volwassenen met een complexe problematiek. Mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische problemen maar ook degenen met een verslavingsverleden of detentieverleden maken gebruik van onze woonvoorziening. We vinden dat iedereen een tweede of derde kans verdient.