Ambulante ondersteuning en begeleiding

Voor wie?

De begeleiders van 4 Your Care kunnen cliënten in de thuissituatie ondersteunen en begeleiden. We zijn gespecialiseerd in complexe hulpvragen. De begeleiders van 4 Your Care zorgen ervoor de cliënt centraal staat en werken aan de zelfredzaamheid.

Bij ambulante cliënten met Multi- problematiek en enkelvoudige psychiatrische problematiek.  Het werkgebied voor de ambulante ondersteuning is regio Arnhem en Achterhoek.


Wat wij bieden

4 Your Care biedt ambulante (specialistische) begeleiding aan (jong) volwassenen en ouderen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Bij ambulante hulpverlening is er sprake van een scheiding van wonen en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud waarbij op verschillende levensgebieden de nadruk ligt. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als werken, wonen, vrije tijd, financiën en sociale contacten.         Onze missie is leidend, dit maakt dat wij goede en verantwoorde zorg met passende expertise leveren. We leveren naast de planbare zorg mede door onze bereikbaarheidsdienst, ook niet planbare zorg. 

Kwaliteit

Begeleiders

Onze ambulant begeleiders hebben HBO werk- en denkniveau en daarnaast levenservaring.

De zorgcoördinator ziet erop toe dat er planmatig en methodisch wordt gewerkt. In het primaire proces zal het ontwikkelplan eens per drie maanden worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld. Gedurende de evaluatie zijn zowel het formele als informele netwerk aanwezig.

 

Samenwerking met ketenpartners          

Goede ketensamenwerking en casemanagement zijn ingrediënten die nodig zijn om het traject te doen slagen. Dit maakt dat wij de samenwerking opzoeken met het netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners.

 

Kwaliteitsbeheersysteem

4 Your Care beschikt over een kwaliteitsbeheersysteem ISO 2019 dat getoetst is door DEKRA. Op basis van die toetsing mogen wij het kwaliteitscertificaat voeren.