Beschikbaarheid

  • Kan mijn client binnen een paar maanden geplaatst worden bij locatie Andelst
    Wij hebben momenteel ruimte om bewoners op te nemen.

  • Kan mijn client binnen een paar maanden geplaatst worden bij locatie Bosweg?
    Wij hebben momenteel ruimte om bewoners op te nemen.

  • Kan mijn client binnen een paar maanden geplaatst worden bij locatie Jansplein?
    Wij hebben momenteel ruimte om bewoners op te nemen.

 

Meer weten over aanmelden en wachttijden?
Kijk voor meer informatie op de webpagina Aanmelden

 

Verwijzerspagina's per locatie

Locatie Andelst

4 Your Care Andelst is een beschutte woonvorm met intensieve begeleiding voor vrouwen met of zonder kinderen die in de problemen zijn geraakt. In dit vrouwen / moeder en kind huis bieden wij deze vrouwen een veilige en stabiele woonomgeving en samen werken we aan hun toekomst.

 

Locatie Bosweg

4 Your Care Bosweg richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van haar bewoners. Bij de bewoners is er vaak sprake van multi- problematiek. De bewoners zijn veelal (voormalig) psychiatrische patiënten, ex verslaafden of ex- gedetineerden. Kenmerkend voor onze bewoners is dat zij gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze zijn niet meer verslaafd of volgen in elk geval een behandeltraject.

Locatie Jansplein

4 Your Care Jansplein biedt mensen die veel hebben meegemaakt een veilige woonomgeving op weg naar een zelfstandig bestaan. Het begeleid wonen is een hulpvorm voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben, om verschillende redenen. Zo kan er sprake zijn van psychische of problematiek: een eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of een verstandelijke beperking.4 Your Care is een instelling waar men de bewoners begeleidt vanuit een huiselijke sfeer. De organisatie is bereid mensen een kans te geven op basis van motivatie en niet op basis van historie. Er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. De bevlogenheid van Lucia en haar team is duidelijk merkbaar aan de ontspannen sfeer binnen de instelling die van positieve invloed is op de bewoners. Meerdere malen heeft een cliënt van ons gezegd dat ze voor zichzelf geen betere plek konden wensen. De medewerkers van 4 Your Care zoeken met regelmaat contact om zaken te bespreken die spelen bij onze cliënten. Zo kunnen wij, indien nodig, anticiperen op deze signalen. Een prettige samenwerkingspartner dus. Chapeau!”.

 

Prison Gate Office Arnhem
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering