Klachtenprocedure 4 Your Care

Bij de 4 Your Care zorggroep gaan wij zorgvuldig te werk. Toch kan het gebeuren dat er iets niet helemaal goed gaat. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over het handelen van een van onze medewerkers. Of u kunt het niet eens zijn met een regeling. Dit is de reden waarom er een klachtenprocedure is opgesteld. Als u een klacht heeft dan proberen wij er samen in goed overleg uit te komen.

Melden bij een medewerker

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht via onderstaand formulier schriftelijk indienen. Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van 4 Your Care. 

Externe klachtenfunctionaris

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van 4 Your Care. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de

indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 

 

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris  via info@klachtenportaal.nl of vul het formulier in op www.klachtenportaalzorg.nl. 

Geschilleninstantie

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschillenstantie KPZ. Deze voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.Meldingsformulier Klacht

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.