Voor beschermd wonen, extramurale begeleiding en andere zorgvormen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage verschilt per zorgvorm en is mede afhankelijk van de financiering van deze producten.  Het innen en berekenen van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). 

 

https://www.hetcak.nl/