Voor beschermd wonen, extramurale begeleiding en andere zorgvormen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage verschilt per zorgvorm en is mede afhankelijk van de financiering van deze producten. De hoogte van eigen bijdrage in de Wmo is namelijk anders dan de hoogte van de eigen bijdrage in de Wlz. Het innen en berekenen van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). 

 

https://www.hetcak.nl/