Cliënttevredenheidsonderzoek

4 Your Care zorggroep, locatie Bosweg. Januari 2020

 

Inleiding

4 Your Care zorggroep, locatie Bosweg stelt haar bewoners centraal. De bewoners zijn dan ook eigenaar van het ontwikkelplan. Dit met het doel de bewoners zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven terug te laten krijgen.

 

Door goed te luisteren, methodisch en planmatig te werken sluit 4 Your Care zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van de bewoner. Elke bewoner heeft een vaste persoonlijke begeleider. Dit vanuit de gedachte dat de begeleider en de bewoner een gezonde hulpverlenersrelatie met elkaar opbouwen. Dit alles om de zelfredzaamheid en de zelfwerkzaamheid van de bewoner te bevorderen.

 

Doelstelling

Middels het cliënttevredenheidsonderzoek wordt duidelijk hoe tevreden de bewoners zijn over de hulpverlening die geboden wordt. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in het onderzoeksverslag. Het doel van dit cliënttevredenheidsonderzoek is dat de kwaliteitsverbetering van de zorg en dienstverlening een doorlopend proces wordt. Het onderzoek zal eens per jaar plaatsvinden.

 

Doelgroep

De doelgroep voor dit cliënttevredenheidsonderzoek zijn de bewoners van 4 Your Care, locatie Bosweg. De respons is voor 4 Your Care, locatie Bosweg is 52%. Dit maakt dat de resultaten representatief zijn voor de gehele bewonersgroep.

 

Aanbevelingen

  • De nieuwe bewoners beter informeren over de regels en gang van zaken binnen de 4 Your Care zorggroep.
  • Het meer efficiënt plannen van interne en externe afspraken. Daarbij rekening houden met de draaglast en draagkracht van de bewoners.
  • Het herstellen van de gebreken in de studio’s.
  • Het meer actief luisteren naar de verhalen van de bewoners zodat de problemen samen worden aangepakt.
  • Het serieus nemen van de bewoners en het meer stilstaan bij gevoelens en emoties.
  • Het beter begeleiden naar werk of een dagbesteding (intern en extern) die aansluit op de behoefte en het niveau van de bewoners
  • Het organiseren van activiteiten. De bewoners vragen om collectieve activiteiten zoals: sporten, het doen van spelletjes of het samen naar sportwedstijden kijken.