Beschikbaarheid

  • Kan ik binnen een paar maanden geplaatst worden bij locatie Andelst
    Wij hebben momenteel ruimte om bewoners op te nemen.

  • Kan ik binnen een paar maanden geplaatst worden bij locatie Bosweg?
    Wij hebben momenteel  geen ruimte om bewoners op te nemen.

  • Kan ik binnen een paar maanden geplaatst worden bij locatie Jansplein?
    Wij hebben momenteel ruimte om bewoners op te nemen.

 

Meer weten over aanmelden en wachttijden?
Kijk voor meer informatie op de webpagina Aanmelden

Bewonerspagina's per locatie

Locatie Andelst

4 Your Care Andelst is een beschutte woonvorm met intensieve begeleiding voor vrouwen met of zonder kinderen die in de problemen zijn geraakt. In dit vrouwen / moeder en kind huis bieden wij deze vrouwen een veilige en stabiele woonomgeving en samen werken we aan hun toekomst.

 

Locatie Bosweg

4 Your Care Bosweg richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van haar bewoners. Bij de bewoners is er vaak sprake van multi- problematiek. De bewoners zijn veelal (voormalig) psychiatrische patiënten, ex verslaafden of ex- gedetineerden. Kenmerkend voor onze bewoners is dat zij gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze zijn niet meer verslaafd of volgen in elk geval een behandeltraject.

Locatie Jansplein

4 Your Care Jansplein biedt mensen die veel hebben meegemaakt een veilige woonomgeving op weg naar een zelfstandig bestaan. Het begeleid wonen is een hulpvorm voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben, om verschillende redenen. Zo kan er sprake zijn van psychische of problematiek: een eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of een verstandelijke beperking.