Verwijzers Jansplein

4 Your Care biedt mensen die veel hebben meegemaakt een veilige woonomgeving op weg naar een zelfstandig bestaan. Het begeleid wonen is een hulpvorm voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben, om verschillende redenen. Zo kan er sprake zijn van psychische of problematiek: een eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of een verstandelijke beperking.De ondersteuning en begeleiding

Mensen met psychische problemen of met een recent verslavings- of detentieverleden hebben het vaak moeilijk om de draad weer op te pakken. Met onze woonvoorziening bereiden we hen voor op volledig zelfstandig wonen. Bewoners wonen op zichzelf, maar onze professionele begeleiders houden wel een vinger aan de pols.

4 Your Care is een woonvoorziening waar lotgenoten in hetzelfde pand verblijven, maar wel de vrijheid en zelfstandigheid genieten van een 'normaal' bestaan in de buitenwereld.

4 Your Care biedt zelfstandige woonruimtes met zorg op maat. We versterken de geleerde vaardigheden en scherpen ze zo nodig aan. Dat kan gaan om sociale vaardigheden maar ook om activiteiten als de administratie bijhouden, zoeken naar werk, schoonmaken, koken en (gezonde) boodschappen doen. We verwachten daarbij wel dat de bewoners zelf het initiatief nemen om ons om hulp te vragen.

Uitgaan van de eigen kracht

Wij gaan uit van de kracht van de bewoners. Elke bewoner is anders en verdient een eigen aanpak. Samen bepalen we de doelen die een bewoner wil en ook kan behalen. Met het ontwikkelplan gaan we aan de slag. Omdat wij kleinschalig werken, kunnen we flexibel en snel reageren op hun wensen en behoeften.


Structuur, zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Dat is de kern van onze aanpak. We bieden onze bewoners structuur door te zorgen voor een veilige woonomgeving. We hanteren duidelijke huisregels waaraan iedereen zich moet houden. Om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners te bevorderen, wonen ze in een studio met een eigen keuken en badkamer. De bewoners koken zelf en houden hun kamer zelfstandig schoon. Waar nodig worden de bewoners hier ondersteund door de persoonlijk begeleiders. 

Flexibel

Het 4 Your Care-team kan op alle locaties worden ingezet. Dit maakt dat onze bewoners kunnen rekenen op de vertrouwde begeleiding in de volgende woonvorm.

De ondersteuning en begeleiding

4 Your Care werkt resultaatgericht. Rehabilitatie staat daarbij centraal. We richten ons op zowel de concrete als psychosociale aspecten uit het leven van onze bewoners. 4 Your Care biedt sociaal contact, veiligheid en zekerheid en leidt naar waardering, erkenning en zelfontplooiing.

 Wij bieden

  • Begeleid zelfstandig wonen in een levendige binnenstad
  • Actieve stimulering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • 24-uurs beschikbaarheid en slaapdienst
  • Ondersteuning bij het vinden van werk, school of vrijwilligerswerk
  • Advies en voorlichting
  • Ambulante begeleiding


Voor wie

4 Your Care biedt begeleid wonen en ambulante begeleiding aan jong volwassenen en volwassenen met complexe problematiek. Mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische problemen maar ook voormalig verslaafden en voormalig gedetineerden maken gebruik van onze woonvoorziening. 

 

Kenmerkend voor onze bewoners is dat ze alle basisvaardigheden reeds bezitten en ze deze willen toepassen en vergroten in het dagelijks leven. Onze bewoners zijn gemotiveerd om de regie over hun leven weer in eigen handen te nemen. Ze hebben voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om met meer vrijheden om te gaan.

 

We streven er naar dat bewoners binnen een half jaar tot een paar jaar volledig zelfstandig kunnen wonen. Zo nodig bieden we na uitstroom ambulante begeleiding.

Mocht het begeleid wonen een stap te ver zijn, dan bieden we de mogelijkheid om naar de beschermde woonlocatie van 4 Your Care te verhuizen.

 

Zorg op maat

Ieder mens is anders en daarom bieden we iedereen zorg op maat. We houden rekening met verschillende achtergronden, culturen en normen & waarden. We maken daarover persoonlijke afsprakenIk ben een heel ander persoon geworden. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en doe nu heel andere dingen. Ik zat vast tussen vier muren. Ik ben veel opener en eerlijker. Ik ben meer gaan leven en bouw aan mijn toekomst.”

Een bewoner

Ik ben blij met deze kans. Ik maak een nieuwe start.”

Een bewoner

Het is echt geweldig. Ik heb hier de vrijheid om mezelf te zijn.”

Een bewoner

Ik moest wel leren om te gaan met de drukte van de stad. Nu het beter met me gaat, is dit echt een geweldige plek een bewoner."

Een bewonerVerwijzende instanties

Toekomstige bewoners kunnen zich niet zelf aanmelden. De aanmelding verloopt via instanties die daarvoor zijn aangewezen. Voor 4 Your Care zijn dat de gemeente Arnhem en negen omliggende gemeenten. De wijkcoaches zijn daarbij ons eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunnen forensische instellingen en de reclassering nieuwe bewoners aanmelden.

Sinds 1 januari 2018 beschikt 4 Your Care over een contract voor het leveren van forensische zorg. Dit betekent dat wij gegarandeerd gecontracteerde zorg kunnen aanbieden aan voormalig gedetineerden. 

We zijn een transparante en laagdrempelige organisatie. Bewoners hebben inzicht in hun eigen dossier en ontwikkelplan. Verwijzers zijn altijd welkom om langs te komen. Om de drie maanden evalueren wij de doelen samen met de bewoner en verwijzer. Indien nodig worden deze doelen bijgesteld. 4 Your Care is een instelling waar men de bewoners begeleidt vanuit een huiselijke sfeer. De organisatie is bereid mensen een kans te geven op basis van motivatie en niet op basis van historie. Er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. De bevlogenheid van Lucia en haar team is duidelijk merkbaar aan de ontspannen sfeer binnen de instelling die van positieve invloed is op de bewoners. Meerdere malen heeft een cliënt van ons gezegd dat ze voor zichzelf geen betere plek konden wensen. De medewerkers van 4 Your Care zoeken met regelmaat contact om zaken te bespreken die spelen bij onze cliënten. Zo kunnen wij, indien nodig, anticiperen op deze signalen. Een prettige samenwerkingspartner dus. Chapeau!”.

 

Prison Gate Office Arnhem
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering


4 Your Care Jansplein

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Email: info@4yourcare.nl

T. 026 370 6440

   06 536 281 55

Adres

4 Your Care Jansplein
Jansplein 52

6811 GD Arnhem


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.