Verwijzers Bosweg

4 Your Care richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van haar bewoners. Bij de bewoners is er vaak sprake van multi- problematiek. De bewoners zijn veelal (voormalig) psychiatrische patiënten, voormalig verslaafden of voormalig gedetineerden. Kenmerkend voor onze bewoners is dat zij gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze zijn niet meer verslaafd of volgen in elk geval een behandeltraject.

 

Gedurende het traject van beschermd wonen bereiden wij onze bewoners stapsgewijs voor op het zelfstandig wonen (dit eventueel met ambulante begeleiding van 4 Your Care). Dit traject wordt voor iedere bewoner op maat gemaakt en heeft een eigen tijdpad en eigen doelen. De bewoners worden intensief ondersteund en begeleid gedurende de dagelijkse activiteiten. Tijdens het traject zal 4 Your Care zorgen voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

 De ondersteuning en begeleiding

Mensen met psychische problemen en of met een recent verslavings- of detentieverleden, hebben het vaak moeilijk om de draad weer op te pakken. Met onze woonvoorziening met 24-uurs opvang begeleiden wij hen stapsgewijs naar begeleid of zelfstandig wonen. Onze persoonlijk begeleiders werken samen met de bewoner aan structuur, bouwen een positief steunnetwerk op, geven psychosociale begeleiding en werken aan een zinvolle dagbesteding die aansluit op de behoefte en het niveau van de bewoner. 

Begeleiding: uitgaan van eigen kracht

Wij gaan uit van de kracht van de bewoners. Elke bewoner is anders en verdient een eigen aanpak. Samen bepalen we de doelen die een bewoner wil en ook kan behalen. Daarmee gaan wij aan de slag. Omdat wij kleinschalig werken, kunnen we flexibel en snel reageren op wensen en behoeftes.

Structuur, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Dat is de kern van onze aanpak. We bieden onze bewoners structuur door een gedegen planning te maken. Gedurende de activiteiten werken wij aan de zelfredzaamheid. Dit alles vanuit een rustige en veilige woonomgeving. 


Om de zelfredzaamheid van de bewoners te bevorderen, wonen ze in een eigen studio met een badkamer, slaapkamer en keuken. Die houden de bewoners zelf schoon. De bewoners hebben de keuze om samen te eten, het eten op te halen of zelf te koken.  In de gezamenlijke ruimte kunnen de bewoners tijdens de maaltijd hun sociale vaardigheden verbeteren. Bewoners organiseren uit zichzelf filmavonden of competities.

Onze bewoners krijgen ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten, zoals leren koken en vaardigheden om met de computer te werken. Om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en de terugkeer naar het arbeidsproces te vereenvoudigen, helpen we ze intern of extern een zinvolle dagbesteding te zoeken. 


Het doel is om hen te leren zelfstandig te wonen en zich te redden in de maatschappij. We bieden dit individueel aan maar ook in groepsverband. Als tussenstap naar volledig zelfstandig wonen kunnen bewoners terecht in een van onze ambulante woningen. Zij kunnen dan rekenen op dezelfde begeleiders die ze op onze 24-uurs opvang hadden. 

Mocht het een bewoner niet in één keer lukken om zelfstandiger te wonen dan heeft hij of zij altijd de mogelijkheid om weer terug te keren. 

We behandelen onze bewoners niet, wij geven specialistische begeleiding. Daartoe werken we wel intensief samen met psychologen en gedragsdeskundigen. We zitten eens per drie maanden om tafel om te beoordelen of we op de goede weg zijn. Dit doen wij met zowel het formele als informele steunnetwerk van een bewoner. 

Ambulante ondersteuning of begeleid wonen: op weg naar volledig zelfstandig wonen 

Naast de locatie op de Bosweg in Arnhem (beschermd wonen) heeft 4 Your Care op het Jansplein een locatie waar trajecten van begeleid zelfstandig wonen worden aangeboden. Daarnaast heeft 4 Your Care een locatie in Andelst waar kwetsbare vrouwen en moeders worden ondersteund en begeleid. Ook bieden wij ambulante begeleiding. Wij willen hiermee de structuur, zelfredzaamheid en zelfstandigheid verder vergroten. 

Resocialisatie: in acht stappen klaar voor een normaal bestaan.

In het begeleidingstraject van 4 Your Care staat de terugkeer naar een gewoon leven voorop. We gaan daarbij uit van een gefaseerde en systematische aanpak. Wij hanteren een 8-fasenmodel. Stap voor stap begeleiden we de bewoner, zonder te hooggespannen verwachtingen. We gaan uit van de krachten van de bewoner, en de mogelijkheden om deze te versterken. Wij bieden

  • 24-uurs opvang en begeleiding inclusief slaapdienst 
  • Wonen in een bosrijke omgeving in een studio met eigen faciliteiten
  • Intensieve begeleiding en ondersteuning op maat
  • Ondersteuning bij het vinden van dagbesteding op het terrein of daarbuiten
  • Vergroten van de sociale vaardigheden en het opbouwen van een positief netwerk
  • Vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
  • Doorstromen naar begeleid of zelfstandig wonen met ambulante begeleiding
  • Gezamenlijke woonkeuken en recreatieruimte 


Voor wie

4 Your Care richt zich op de persoonlijke begeleiding van volwassenen met een complexe problematiek, mensen met psychische problemen, voormalig verslaafden en voormalig gedetineerden kunnen bij ons terecht. We zijn er juist voor mensen met meervoudige problemen die moeilijk bij andere instellingen een plaats kunnen vinden. We vinden dat iedereen een tweede of derde kans verdient.

Kenmerkend voor onze bewoners is dat ze gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze zijn niet meer verslaafd aan alcohol of drugs of volgen in elk geval een behandeltraject. Onze bewoners zijn bereid actief te werken aan hun behandeling en ontwikkelplan.

Ieder mens is anders en daarom bieden we iedereen zorg op maat. We houden daarbij rekening met verschillende achtergronden, culturen en normen & waarden.

De tijd dat bewoners hier verblijven verschilt per bewoner. Samen met de verwijzer beoordelen wij of de bewoner toe is aan de volgende stap. Het uiteindelijke doel is om mensen weer een zelfstandig bestaan te laten opbouwen. Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven. Ik ben al eerder op mezelf gaan wonen, maar ben toch weer teruggekomen, omdat ik meer structuur nodig had. Ik heb nu zoveel bereikt dat ik bijna weer normaal kan leven. In een eigen woning. En zonder terug te vallen."

Een bewoner

Het is goed dat iemand zegt wat ik wel en wat ik niet mag doen. Als ik te veel vrijheid krijg, gaat het mis. Ik heb discipline nodig."

Een bewoner

Dankzij 4 Your Care heb ik stabiliteit in mijn leven, een warm gevoel en een plek om thuis te komen.”

Een bewoner

Het is hier leuker dan op de vorige locatie. Mijn woning is veel groter en ik heb een eigen keuken. Kan ik zelf nog eens een eitje bakken."

Een bewonerVerwijzende instanties

Gegadigden vanuit de WMO kunnen zichzelf niet zelf aanmelden. De aanmelding verloopt via het wijkteam. Voor 4 Your Care is dat de gemeente Arnhem en de negen omliggende gemeenten. De wijkcoaches zijn daarbij ons eerste aanspreekpunt. Daarnaast melden forensische instellingen en de reclassering nieuwe bewoners aan. Sinds 1 januari 2018 is de 4 Your Care zorggroep door justitie gecontracteerd. Dit betekent dat we gegarandeerd gecontracteerde zorg kunnen aanbieden aan voormalig gedetineerden.

We zijn een transparante en laagdrempelige organisatie. Bewoners hebben inzicht in hun eigen dossier en ontwikkelplan. Verwijzers zijn altijd welkom om langs te komen of zelfs een dagdeel mee te draaien. We houden nauw contact en maken goede samenwerkingsafspraken. Om de drie maanden evalueren we de doelen samen met de bewoner en verwijzer.4 Your Care is een instelling waar men de bewoners begeleidt vanuit een huiselijke sfeer. De organisatie is bereid mensen een kans te geven op basis van motivatie en niet op basis van historie. Er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. De bevlogenheid van Lucia en haar team is duidelijk merkbaar aan de ontspannen sfeer binnen de instelling die van positieve invloed is op de bewoners. Meerdere malen heeft een cliënt van ons gezegd dat ze voor zichzelf geen betere plek konden wensen. De medewerkers van 4 Your Care zoeken met regelmaat contact om zaken te bespreken die spelen bij onze cliënten. Zo kunnen wij, indien nodig, anticiperen op deze signalen. Een prettige samenwerkingspartner dus. Chapeau!”.

 

Prison Gate Office Arnhem
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering


4 Your Care Bosweg

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Email: info@4yourcare.nl

T 026 370 6440

   06 536 281 55

Adres

4 Your Care Bosweg
Bosweg 1

6822 LT Arnhem


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.