Verwijzers Andelst

4 Your Care Andelst is een beschutte woonvorm met intensieve begeleiding voor vrouwen die in de problemen zijn geraakt met of zonder kinderen. In dit vrouwen-/ moeder-en-kind huis bieden wij deze vrouwen een veilige en stabiele woonomgeving en werken we samen aan hun toekomst.

Wat wij bieden

 • Empowerment vergroten
 • Bevorderen van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid

 Wat bieden wij?

Het vrouwen-/ moeder-en-kind huis 4 Your Care Andelst biedt onderdak en begeleiding aan kwetsbare (alleenstaande) vrouwen met of zonder kinderen en moeders die op korte termijn weer herenigd worden met hun kind. 

De professionele medewerkers van 4 Your Care helpen de bewoonsters om hun rol als moeder en hun opvoedvaardigheden te versterken. Daarnaast helpen we bij het vergroten van hun zelfbeeld en zelfredzaamheid. We bieden een warme, veilige en gestructureerde omgeving waar vrouwen, moeders en kinderen weer op adem kunnen komen. Van daaruit werken we aan een veilige en zelfstandige toekomst, al dan niet met ambulante begeleiding.


4 Your Care biedt een zelfstandige en tijdelijke woonvoorziening met zorg op maat. We focusseren op de specifieke problematiek van alleenstaande vrouwen en moeders met psychische problemen, een licht verstandelijke beperking, een detentie- danwel verslavingsverleden.  4 Your Care Andelst sluit aan bij de behoefte van haar bewoners.  Waar nodig werken we samen met behandelaars, collega-instellingen en betrokken instanties.

Onze hulpverlening heeft als doel om de opvoedvaardigheden zodanig te verbeteren en de problemen zo hanteerbaar te maken dat bewoners op termijn zelfstandig kunnen wonen. Dit doen we aan de hand van een gedetailleerd en persoonlijk ontwikkelingsplan. 


Doelgroep

4 Your Care Andelst richt zich met nadruk op vrouwen die al basisvaardigheden hebben aangeleerd en deze willen toepassen en vergroten in het dagelijks leven. Vrouwen die gemotiveerd zijn om de regie weer in eigen hand te nemen en kunnen omgaan met de grotere vrijheid van een niet-intensief traject. Middels taakgerichte, ervaringsgerichte en oplossingsgerichte hulpverlening worden ze ondersteund en begeleid. Met als doel dat ze weer zelfwerkzaam en zelfredzaam worden (empowerment). De motivatie wordt middels succeservaringen ondersteund.

Zorg op maat

Ieder mens is anders en daarom bieden we iedereen zorg op maat. We houden rekening met verschillende achtergronden, culturen en normen & waarden. We maken daarover persoonlijke afspraken.Wij bieden

 • Verzorgen van zelfstandige huisvesting
 • Bevorderen van autonomie van vrouwen en moeders
 • Stimuleren en activeren van zelfredzaamheid
 • Versterken van de moederrol
 • Begeleiden van persoonlijke ontwikkeling

Onze kracht

 • Begeleiden van kwetsbare vrouwen, moeders en kinderen
 • 24/7 begeleiding
 • Vaste persoonlijke begeleiders
 • (Her)start na uitzetting of huiselijk geweld
 • Crisisopvang of time-out plek (in overleg met gemeente)
 • Onze dienstverlening is erop gericht de moeders te ontwikkelen opdat hun zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid bevorderd worden.

Onze methode

4 Your Care Andelst werkt volgens het 8-fasen model. Onze zorg is gericht op het begeleiden en ondersteunen bij acht leefgebieden waarbij opvoedondersteuning centraal staat: huisvesting, financiën, dagbesteding, zingeving, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, sociaal functioneren en praktisch functioneren.Voor wie

4 Your Care biedt begeleid wonen en ambulante begeleiding aan jong volwassenen en volwassenen met een complexe problematiek. Mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische problemen maar ook voormalig verslaafden en voormalig gedetineerden maken gebruik van onze woonvoorziening. 

Kenmerkend voor onze bewoners is dat ze over basisvaardigheden beschikken en deze willen toepassen en vergroten in het dagelijks leven. Onze bewoners zijn gemotiveerd om de regie over hun leven weer in eigen handen te nemen. Ze hebben voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om met meer vrijheden om te gaan.

 

We streven ernaar dat de bewoners binnen een half jaar tot een paar jaar volledig zelfstandig kunnen wonen. Zo nodig bieden we na uitstroom ambulante begeleiding.

 

Mocht het begeleid wonen een stap te ver zijn, dan bieden we de mogelijkheid om naar de beschermde woonlocatie van 4 Your Care te verhuizen.Ik ben een heel ander persoon geworden. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en doe nu heel andere dingen. Ik zat vast tussen vier muren. Ik ben veel opener en eerlijker. Ik ben meer gaan leven en bouw aan mijn toekomst.”

Een bewoner

Ik ben blij met deze kans. Ik maak een nieuwe start.

Een bewoner

Het is echt geweldig. Ik heb hier de vrijheid om mezelf te zijn.

Een bewoner

Iedereen zit hier voor een reden. Je werkt aan je eigen ontwikkeling. Als je doelen haalt, krijg je meer zekerheid, kun je weer vooruitkijken. Er is nog veel werk aan de winkel. Ik zit hier echt niet op mijn duimpje te zuigen.

Een bewonerVerwijzende instanties

 

4 Your Care Andelst biedt een zelfstandige en tijdelijke woonvoorziening met zorg op maat. We focusseren op de specifieke problematiek van alleenstaande vrouwen en moeders met psychische problemen, een licht verstandelijke beperking danwel een detentie- of verslavingsverleden. 4 Your Care sluit aan bij de behoefte van haar bewoners.  Waar nodig werken we samen met behandelaars, collega-instellingen en betrokken instanties.

Onze hulpverlening heeft als doel de opvoedvaardigheden zodanig te verbeteren en de problemen zo hanteerbaar te maken dat bewoners op termijn zelfstandig kunnen wonen. Dit doen we aan de hand van een gedetailleerd en persoonlijk ontwikkelingsplan.


We onderscheiden de volgende groepen verwijzers:

 • GGZ-instellingen
 • Reclassering en Justitie
 • Intensief begeleid woonvoorzieningen
 • Verslavings- en detox-instellingen
 • Gemeenten WMO/ Jeugdwet
 • Veilig Thuis 


4 Your Care Andelst

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Email: info@4yourcare.nl

T  048 874 5073

    06 536 281 55

 

Adres

4 Your Care Andelst
Europaplein 3-33

6673 BT Andelst


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.