De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn bekend!

28 september 2020

 

4 Your Care heeft in september 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de werkbeleving en de tevredenheid bij alle medewerkers. Iedereen heeft de kans gekregen om de vragenlijst digitaal in te vullen. Nu de resultaten bekend zijn, gaan we over om de feedback om te zetten in verbeteracties.

 

82% van de persoonlijk begeleiders, coördinatoren en stafmedewerkers hebben een mening gegeven. Het onderzoek is daarmee representatief.

 

Om de medewerkerstevredenheid positief te stimuleren zullen de coördinatoren samen met de zorgmanager in gesprek gaan met de medewerkers. Vanuit hier worden er concrete interventies ingezet met het doel de verbetersuggesties te duiden om deze vervolgens te realiseren. Eind 2021 zal er wederom een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden gehouden.

Vanuit het MTO hebben wij een selectie van de uitkomsten gemaakt. Onderstaande zaken hebben betrekking op het perspectief, werkdruk en de veiligheid binnen 4 Your Care.

 

Conclusie:

 

71 % van de medewerkers is ruim tevreden met de mogelijkheden betreft de loopbaanontwikkeling.

14,5 % is tevreden

14,5 % is neutraal

0 % is ontevreden of zeer ontevreden

 

57,14 % van de medewerkers ziet zichzelf over 5 jaar zeker nog werken bij 4 Your Care

28,6% denkt dat hij of zij nog bij 4 Your Care zal werken

14,26% is neutraal

0 % is ontevreden of zeer ontevreden

 

42,9 % van de medewerkers ervaart tijdens de werkzaamheden vrijwel geen intimiderend, agressief of pestgedrag gedurende de omgang met bewoners.

42,9 % van de medewerkers ervaart zo nu en dan intimiderend, agressief of pestgedrag

14,2 % ervaart het intimiderend, agressief of pestgedrag als vervelend

0 % is van mening dat het bovengenoemde gedrag invloed heeft op en de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding naar de bewoners beïnvloed.

 

42,9 % ervaart gedurende de dagelijkse werkzaamheden geen hoge werkdruk of stress

42,9 % ervaart soms hoge werkdruk of stress

14,9 % ervaart werkdruk of stress