Onze locaties

Locatie Andelst

4 Your Care Andelst is een beschutte woonvorm met intensieve begeleiding voor vrouwen die in de problemen zijn geraakt met of zonder kinderen. In dit vrouwen-/ moeder-en-kind huis bieden wij deze vrouwen een veilige en stabiele woonomgeving en samen werken we aan hun toekomst.

 

 

 

 

 

Locatie Bosweg

4 Your Care Bosweg richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van haar bewoners. Bij de bewoners is er vaak sprake van multi- problematiek. De bewoners zijn veelal (voormalig) psychiatrische patiënten, voormalig verslaafden en voormalig gedetineerden. Kenmerkend voor onze bewoners is dat zij gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze zijn niet meer verslaafd of volgen in elk geval een behandeltraject.

Locatie Jansplein

4 Your Care Jansplein biedt begeleid wonen en ambulante begeleiding aan jong volwassenen en volwassenen met een complexe problematiek. Het gaat om mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische problemen. Ook voormalig verslaafden en voormalig gedetineerden maken gebruik van onze woonvoorziening. We vinden dat iedereen een tweede of derde kans verdient.