Bewoners Jansplein

4 Your Care biedt mensen die veel hebben meegemaakt een veilige woonomgeving op weg naar een zelfstandig bestaan. Het begeleid wonen is een hulpvorm voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben, om verschillende redenen. Zo kan er sprake zijn van psychische of problematiek: een eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of een verstandelijke beperking.Familie en naastbetrokkenen 

Familie en naastbetrokkenen spelen vaak een grote rol in het sociale netwerk van onze bewoners. Voor 4 Your Care zijn zij dan ook belangrijke samenwerkingspartners. Wij hechten veel waarde aan een goed contact. Uiteraard gaat dit in overleg met u. Wij onderhouden een relatie met uw familie/naastbetrokkenen, tenzij u hier niet mee instemt.

Uw ontwikkelplan

Als wij u begeleiden, maken wij hierover afspraken met u. Deze afspraken leggen we vast in een ontwikkelplan. Dit met de doelen die u wilt halen. Dit plan maakt uw persoonlijk begeleider samen met u en wordt regelmatig met u besproken. Het is dus úw plan, dat u helpt/ondersteunt bij uw dagelijkse bezigheden en het bereiken van uw doelen. 

4 Your Care is een leerbedrijf. Dat betekent dat in de teams leerlingen en stagiaires werkzaam zijn. 

Medezeggenschap 

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is iedere zorginstelling verplicht 

een cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waarin cliënten en 

vertegenwoordigers/ familieleden zitting kunnen nemen. De voornaamste taak van de cliëntenraad is 

het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van de 

thuiszorgorganisatie zijn aangewezen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de dienstverlening te maken hebben, uiteenlopend van de kwaliteit van de dagelijkse begeleiding tot zaken als privacy, veiligheid en een klachtenregeling. Verder adviseert de cliëntenraad de directie en het management team van de 4 Your Care zorg groep over het gevoerde en te voeren beleid. 

Aan de hand van dit reglement geeft 4 Your Care uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ). Wij bieden

  • Begeleid zelfstandig wonen in een levendige binnenstad
  • Actieve stimulering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • 24-uurs beschikbaarheid en slaapdienst
  • Ondersteuning bij het vinden van werk, school of vrijwilligerswerk
  • Advies en voorlichting
  • Ambulante begeleiding


Ik ben een heel ander persoon geworden. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en doe nu hele andere dingen. Ik zat vast tussen vier muren. Ik ben veel opener en eerlijker. Ik ben meer gaan leven en bouw aan mijn toekomst.”

Een bewoner

Ik ben blij met deze kans. Ik maak een nieuwe start.”

Een bewoner

Het is echt geweldig. Ik heb hier de vrijheid om mezelf te zijn.”

Een bewoner

Ik moest wel leren om te gaan met de drukte van de stad. Nu het beter met me gaat, is dit echt een geweldige plek een bewoner."

Een bewoner4 Your Care Jansplein

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Email: info@4yourcare.nl

T. 026 303 0426

Adres

4 Your Care Jansplein
Jansplein 52

6811 GD Arnhem


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.