Bewoners Bosweg

4 Your Care richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van haar bewoners. Bij de bewoners is er vaak sprake van multi- problematiek. De bewoners zijn veelal (voormalig) psychiatrische patiënten, voormalig verslaafden of voormalig gedetineerden. Kenmerkend voor onze bewoners is dat zij gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze zijn niet meer verslaafd of volgen in elk geval een behandeltraject.

 

Gedurende het traject van beschermd wonen bereiden wij onze bewoners er stapsgewijs op voor zelfstandig te wonen (eventueel met ambulante begeleiding van 4 Your Care). Dit traject wordt voor iedere bewoner op maat gemaakt en heeft een eigen tijdpad en eigen doelen. De bewoners worden intensief ondersteund en begeleid gedurende de dagelijkse activiteiten. Tijdens het traject zal 4 Your Care zorgen voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

 Familie en naastbetrokkenen 

Familie en naastbetrokkenen spelen vaak een grote rol in het sociale netwerk van onze bewoners. Voor 4 Your Care zijn zij dan ook belangrijke samenwerkingspartners. Wij hechten veel waarde aan een goed contact. Uiteraard gaat dit in overleg met u. Wij onderhouden een relatie met uw familie/naastbetrokkenen, tenzij u hier niet mee instemt.

Uw ontwikkelplan

Als wij u begeleiden, maken wij hierover afspraken met u. Deze afspraken leggen we vast in een ontwikkelplan. Dit met de doelen die u wilt halen. Dit plan maakt uw persoonlijk begeleider samen met u en wordt regelmatig met u besproken. Het is dus úw plan, wat u helpt/ondersteunt bij uw dagelijkse bezigheden en het bereiken van uw doelen. 

4 Your Care is een leerbedrijf. Dat betekent dat in de teams leerlingen en stagiaires werkzaam zijn. 

Medezeggenschap 

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is iedere zorginstelling verplicht 

een cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waarin cliënten en 

vertegenwoordigers/ familieleden zitting kunnen nemen. De voornaamste taak van de cliëntenraad is 

het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van de 

thuiszorgorganisatie zijn aangewezen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de dienstverlening te maken hebben, uiteenlopend van de kwaliteit van de dagelijkse begeleiding tot zaken als privacy, veiligheid en een klachtenregeling. Verder adviseert de cliëntenraad de directie en het management team van de 4 Your Care zorg groep over het gevoerde en te voeren beleid. 

Aan de hand van dit reglement geeft 4 Your Care uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ). Wij bieden

  • 24-uurs opvang en begeleiding
  • Zelfstandige woonruimte in een bosrijke omgeving
  • Gezamenlijke leefruimte en woonkeuken
  • Ondersteuning bij de dagbesteding op en buiten de locatie
  • Opleidingen en vrijwilligerswerk
  • Vergroten van de sociale vaardigheden
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • Doorstroming naar begeleid en of zelfstandig wonen


Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven. Ik ben al eerder op mezelf gaan wonen, maar ben toch weer teruggekomen, omdat ik meer structuur nodig had. Ik heb nu zoveel bereikt dat ik bijna weer normaal kan leven. In een eigen woning. En zonder terug te vallen."

Een bewoner

Het is goed dat iemand zegt wat ik wel en wat ik niet mag doen. Als ik te veel vrijheid krijg, gaat het mis. Ik heb discipline nodig."

Een bewoner

Dankzij 4 Your Care heb ik stabiliteit in mijn leven, een warm gevoel en een plek om thuis te komen.”

Een bewoner

Het is hier leuker dan op de vorige locatie. Mijn woning is veel groter en ik heb een eigen keuken. Kan ik zelf nog eens een eitje bakken."

Een bewoner4 Your Care Bosweg

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Email: info@4yourcare.nl

T. 026 370 6440

Adres

4 Your Care Bosweg
Bosweg 1

6822 LT Arnhem


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.