Bewoners Andelst

4 Your Care Andelst is een beschutte woonvorm met intensieve begeleiding voor vrouwen die in de problemen zijn geraakt met of zonder kinderen. In dit vrouwen-/ moeder-en-kind huis bieden wij deze vrouwen een veilige en stabiele woonomgeving en samen werken we aan hun toekomst.

Onze speerpunten

 • Empowerment vergroten
 • Bevorderen van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid

 Familie en naastenbetrokkenen 

Familie en naastbetrokkenen spelen vaak een grote rol in het sociale netwerk van onze bewoners. Voor 4 Your Care zijn zij dan ook belangrijke samenwerkingspartners. Wij hechten veel waarde aan een goed contact. Uiteraard gaat dit in overleg met u. Wij onderhouden een relatie met uw familie/naastbetrokkenen, tenzij u hier niet mee instemt.

Uw ontwikkelplan

Als wij u begeleiden, maken wij hierover afspraken met u. Deze afspraken leggen we vast in een ontwikkelplan. Dit met de doelen die u wilt halen. Dit plan maakt uw persoonlijk begeleider samen met u en wordt regelmatig met u besproken. Het is dus úw plan, wat u helpt/ ondersteunt bij uw dagelijkse bezigheden en het bereiken van uw doelen.

 

4 Your Care is een leerbedrijf. Dat betekent dat in de teams leerlingen en/ of stagiaires werkzaam zijn.

 

Medezeggenschap

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is iedere zorginstelling verplicht een cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waarin cliënten en vertegenwoordigers/ familieleden zitting kunnen nemen. De voornaamste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van de thuiszorgorganisatie zijn aangewezen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de dienstverlening te maken hebben, uiteenlopend van de kwaliteit van de dagelijkse begeleiding tot zaken als privacy, veiligheid en een klachtenregeling. Verder adviseert de cliëntenraad de directie en het management team van de 4 Your Care zorg groep over het gevoerde en te voeren beleid. Aan de hand van dit reglement geeft 4 Your Care uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ).

 Wij bieden

 • Verzorgen van zelfstandige huisvesting
 • Bevorderen van autonomie van vrouwen en moeders
 • Stimuleren en activeren van zelfredzaamheid
 • Versterken van de moederrol
 • Begeleiden van persoonlijke ontwikkeling

Onze kracht

 • Begeleiden van kwetsbare vrouwen, moeders en kinderen
 • 24/7 begeleiding
 • Vaste persoonlijke begeleiders
 • (Her)start na uitzetting of huiselijk geweld
 • Crisisopvang of time-out plek (in overleg met gemeente)
 • Onze dienstverlening is erop gericht de moeders te ontwikkelen opdat hun zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid bevorderd worden.

Onze methode

4 Your Care Andelst werkt volgens het 8-fasen model. Onze zorg is gericht op het begeleiden en ondersteunen bij acht leefgebieden waarbij opvoedondersteuning centraal staat: huisvesting, financiën, dagbesteding, zingeving, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, sociaal functioneren en praktisch functioneren.Ik ben een heel ander persoon geworden. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en doe nu hele andere dingen. Ik zat vast tussen vier muren. Ik ben veel opener en eerlijker. Ik ben meer gaan leven en bouw aan mijn toekomst.”

Een bewoner

Ik ben blij met deze kans. Ik maak een nieuwe start.

Een bewoner

Het is echt geweldig. Ik heb hier de vrijheid om mezelf te zijn.

Een bewoner

Iedereen zit hier voor een reden. Je werkt aan je eigen ontwikkeling. Als je doelen behaalt, krijg je meer zekerheid, kun je weer vooruitkijken. Er is nog veel werk aan de winkel. Ik zit hier echt niet op mijn duimpje te zuigen.

Een bewoner4 Your Care Andelst

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Email: info@4yourcare.nl

T. 048 874 5073

  

Adres

4 Your Care Andelst
Europaplein 3-33

6673 BT Andelst


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.