4 Your Care biedt mensen die veel hebben meegemaakt een veilige woonomgeving
op weg naar een zelfstandig bestaan.

 

 

 


Onze missie

De 4 Your Care zorggroep biedt mensen met psychische problemen, verslavings- of detentieverleden een prettige en veilige thuisbasis. Samen bereiden we onze bewoners stapsgewijs voor op hun terugkeer in de samenleving. 


Voor wie

De 4 Your Care zorggroep richt zich op de persoonlijke begeleiding van volwassenen met multiproblematiek. Psychiatrische patiënten, mensen met psychische problemen, verslavings - of detentieverleden kunnen bij ons terecht. We zijn er juist voor mensen met meervoudige problemen die moeilijk bij andere instellingen een plaats kunnen vinden. We vinden dat iedereen een tweede of derde kans verdient.

Kenmerkend voor onze bewoners is dat ze gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze zijn niet meer verslaafd aan alcohol of drugs of volgen in elk geval een behandeltraject. Onze bewoners zijn bereid actief te werken aan het traject. 

Ieder mens is anders en daarom bieden we iedereen zorg op maat. We houden daarbij rekening met verschillende achtergronden, culturen en normen & waarden.
Het uiteindelijke doel is om onze bewoners weer een zelfstandig bestaan te laten opbouwen. 

Onze kerntaken

  • 24-uurs opvang en begeleiding   
  • Wonen in een studio met eigen faciliteiten
  • Intensieve begeleiding en ondersteuning op maat  
  • Vergroten van de sociale vaardigheden en het opbouwen van een positief netwerk
  • Vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid  

 
“Laatst vroeg een bewoner of we van een lege ruimte een sportlokaal konden maken. Ik heb hem gevraagd om uit te zoeken hoeveel het zou kosten om een basis sportruimte in te richten. Als hij dat heeft uitgezocht dan kijken we wat er mogelijk is. Dit met het doel het sportlokaal te realiseren. Op zo’n manier willen we bewoners activeren en motiveren.” 

Lucia Thakoersing, Directeur Zorg